แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
1 19 มิ.ย. 2567 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเครือข่ายสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและมลพิษอัจฉริยะ
2 19 มิ.ย. 2567 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารและสั่งการอัจฉริยะ (IOC) พลับพลานารายณ์เมืองอัจฉริยะ เฟตที่ 1
3 11 เม.ย. 2567 ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV)
4 12 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5 17 พ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
6 7 พ.ย. 2566 ประกาศ ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและเททางเท้า สายหมู่บ้านไชยยันต์ หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
7 10 ต.ค. 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8 26 ก.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่ง
9 20 ธ.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศ ณ วันที่ : 20/12/2022
10 11 พ.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
11 21 ก.ย. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ซอย 10 (ศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
12 25 ส.ค. 2565 โครงการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ซอย 1 (ผู้ใหญ่เชียร) หมู่ที่ 13
13 25 ส.ค. 2565 โครงการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล ซอย 26 (วัดทองทั่ว) หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 13
14 9 ส.ค. 2565 โครงการสูบน้ำช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง
15 2 พ.ค. 2565 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
16 30 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 5 ม.ค. 2564 โครงการขยายจราจร 4 ช่อง แยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล หมู่ที่ 11, 12
18 20 เม.ย. 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 15 (เข้าวัดพลับพลา)
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A