แผนอัตรากำลัง 3 ปี

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
27 พ.ค. 2565 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000