แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
12 ก.ค. 2567 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
25 มิ.ย. 2567 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
15 มี.ค. 2567 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
28 ธ.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
6 ธ.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
30 ต.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 ก.ย. 2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
28 ส.ค. 2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
24 ก.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
9 มิ.ย. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
9 มิ.ย. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
29 มี.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 มี.ค. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
7 ธ.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
20 ต.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
31 ส.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
6 พ.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
8 มี.ค. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
20 ธ.ค. 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
29 พ.ย. 2564 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการทั้งหมด 25 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A