ประกาศ ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและเททางเท้า สายหมู่บ้านไชยยันต์ หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์

จำนวนผู้เข้าชม : 1,264 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 7 พ.ย. 2566

ประกาศ  ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและเททางเท้า  สายหมู่บ้านไชยยันต์  หมู่ 14  ตำบลคลองนารายณ์

เอกสารแนบ :

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000