ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
1 4 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองนารายณ์
2 7 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ขนาด 5 ที่นั่ง ขนาดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ระยะทางวิ่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 กิโลเมตร จำนวน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 26 ก.ค. 2566 ประกาศราคากลางรถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่ง
4 30 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดวรรณการ หมู่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ : 30/01/2023
5 10 ม.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดวรรณการ ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 3 ม.ค. 2566 ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดวรรณการ ม.11 ต.พลับพลา
7 21 ก.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ซอย 10 (ศรีสวัสดิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
8 1 ก.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
9 4 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ราคากลางท่อส่งน้ำ (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : 02010019)
10 19 พ.ค. 2565 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสะพานเพนียด
11 18 พ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า
12 2 พ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า
13 23 พ.ย. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
14 5 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
15 20 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ปีงบประมาณ 2565
16 20 ต.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565
17 16 ต.ค. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
18 30 ก.ย. 2564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ 2564
19 24 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายเทศบาลซอย 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
20 17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการขยายสะพานเพนียด ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการทั้งหมด 29 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000