ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
1 2 ก.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารและสั่งการ(IOC) พลับพลานารายณ์เมืองอัจฉริยะ เฟสที่ 1
2 28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย บ้านทองทั่ว (สระจระเข้) ม.13 ต.คลองนารายณ์
3 23 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหนองทองหลาง ม.12 ต.พลับพลา
4 23 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหลังหมู่บ้านคลองเตย ม.14 ต.คลองนารายณ์
5 21 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย บ้านทองทั่ว (สระจระเข้) หมู่ที่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุุรี จังหวัดจันทบุรี
6 7 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหลังหมู่บ้านคลองเตย ม.11 ต.คลองนารายณ์
7 7 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหนองทองหลาง ม.12 ต.พลับพลา
8 3 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) กองช่าง จำนวน 1 คัน
9 3 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) เทศกิจ จำนวน 1 คัน
10 22 เม.ย. 2567 ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหลังหมู่บ้านคลองเตย หมู่ 11 ตำบลคลองนารายณ์
11 18 เม.ย. 2567 ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป สายหนองทองหลาง ม.12 ต.พลับพลา
12 28 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคลองดาวเรือง เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
13 13 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล
14 18 ม.ค. 2567 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 8 ธ.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและเททางเท้า สายหมู่บ้านไชยยันต์
16 4 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองนารายณ์
17 7 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ขนาด 5 ที่นั่ง ขนาดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 45 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ระยะทางวิ่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 กิโลเมตร จำนวน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 26 ก.ค. 2566 ประกาศราคากลางรถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่ง
19 30 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดวรรณการ หมู่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ : 30/01/2023
20 10 ม.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตลาดวรรณการ ม.11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการทั้งหมด 44 รายการ

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A