ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารและสั่งการอัจฉริยะ (IOC) พลับพลานารายณ์เมืองอัจฉริยะ เฟตที่ 1

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ : 19 มิ.ย. 2567 17:15 - 30 มิ.ย. 2567 17:15
จำนวนผู้เข้าชม : 1,658 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 19 มิ.ย. 2567

เอกสารแนบ :

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A