ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราเเอสฟัสท์ติกคอนกรีต
22 ก.ย. 2564 \\ ข่าวประชาสัมพันธ์ \\ 49 คนอ่าน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราเเอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาายสุขุมวิท - โป่งเเรด หมู่ที่ 1 เเล..

ข่าวทั้งหมด..

ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
1 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน 21 ม.ค. 2564
3 ประกาศโครงการขยาย 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 14 ม.ค. 2564
4 ร่างประกาศโครงการขยาย 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 10 ม.ค. 2564
5 ร่างประกาศโครงการขยาย 4 ช่องจราจร สายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 6 ม.ค. 2564
6 ประกาศราคากลางโครงการโครงการขยาย 4 ช่องจราจรสายแยกโรงน้ำแข็ง-โรงเรียนลาซาล หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 4 ม.ค. 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ม.ค. 2564
8 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 4 (ข้างซูซูกิ) หมู่ที่ ๑3 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 20 ก.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 4 (ข้างซูซูกิ) หมู่ที่ ๑3 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 20 ก.ค. 2563
10 ประกาศประกวดราคาฉบับร่างโครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงผิวจราจร สายเทศบาล ซอย 4 (ข้างซูซูกิ) หมู่ที่ ๑3 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 12 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด..

ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
1 ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน 10 ก.พ. 2564
2 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 18 ธ.ค. 2563
3 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 18 ธ.ค. 2563
4 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 18 ธ.ค. 2563
5 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 18 ธ.ค. 2563
6 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 18 ธ.ค. 2563
7 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 29 ก.ค. 2563
8 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 29 ก.ค. 2563
9 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 29 ก.ค. 2563
10 ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 22 ก.ค. 2563

ดูทั้งหมด..

ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
1 ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 17 ส.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 17 ส.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 17 ส.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 17 ส.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 17 ส.ค. 2564
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2564
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2564
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2564
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2564
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 29 มิ.ย. 2563

ดูทั้งหมด..

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเดือนนี้ || กิจกรรมรายเดือน
<< ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้ >>