ปัญหายาเสพติดหยุดยั้งได้ ด้วยพลังของเราทุกคน

จำนวนผู้เข้าชม : 751 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 8 ก.ค. 2567

ปัญหายาเสพติดหยุดยั้งได้ ด้วยพลังของเราทุกคน 

🤝"รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด"
📆26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
.
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

 

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A