โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท (การอบรมทำน้ำพริกเผามังคุด)

จำนวนผู้เข้าชม : 1,188 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 26 มิ.ย. 2567
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท (การอบรมทำน้ำพริกเผามังคุด)
.
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรม “อบรมทำน้ำพริกเผามังคุด” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายสมชาย ผลพืช ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลพลับพลานารายณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน
.
กิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างโอกาส สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับสมาชิกสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และร่วมส่งเสริมการแก้ไขปัญหามังคุดล้นตลาด ราคาตกต่ำในช่วงฤดูการผลไม้
 
 
 
 
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A