การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2567

จำนวนผู้เข้าชม : 1,681 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 14 มิ.ย. 2567
การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยในห้วงเดือนมิถุนายน 2567
.
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์ นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล
.
โดยมีนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
 
 
 
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

Q&A