กิจกรรมสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

จำนวนผู้เข้าชม : 491 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 30 พ.ค. 2566
ฝึกซ้อมดับเพลิง

วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอนตาล นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลฯ กำนันตำบลพลับพลา และประธานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม และมีนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับครู นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนวัดดอนตาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ วัดดอนตาล เป็นการสร้างความตระหนักรู้ เสริมสร้างความพร้อม และฝึกซ้อมเตรียมรับมือกับเหตุอัคคีภัยภายในสถานศึกษา

เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปร่วมกัน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000