การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองปากช่อง

จำนวนผู้เข้าชม : 83 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 2 ก.พ. 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี โดยนายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นายจิรชัย เขาหนองบัว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายอรัญ พงษ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี นายพินิจ เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน นายสมชาย เจริญสุข ประธานสภาเทศบบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เลขานุการ ส.ท.จ.จันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกและเทศบาลเมืองปากช่อง

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000