โครงการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567

จำนวนผู้เข้าชม : 132 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 3 ก.พ. 2567

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง น่านน้ำ คันทรี โฮม รีสอร์ท ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายวันชัย นารีรักษ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ สร้อยโท เลขานุการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก และนายประเสริฐ วิชรเขื่อนขันธ์ วิทยากร โดยมีนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี และนายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เลขานุการ ส.ท.จ.จันทบุรี และกรรมาธิการฯ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000