ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุไฟไหม้บ้าน

จำนวนผู้เข้าชม : 72 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 1 ก.พ. 2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกเหล่าสภากาชาดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 23.35 น. บริเวณบ้านพักของนายชูเกียรติ วิสุทธิ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหาย รวมถึงนายชูเกียรติ วิสุทธิ ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้บ้านในครั้งนี้ ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000