รายงานการประชุมสภา
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ ดาวน์โหลด
36 . ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 17 ส.ค. 2564
35 . ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 17 ส.ค. 2564
34 . ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 17 ส.ค. 2564
33 . ประกาศ เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 17 ส.ค. 2564
32 . ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 17 ส.ค. 2564
31 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2564
30 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2564
29 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2564
28 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 10 ส.ค. 2564
27 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 29 มิ.ย. 2563
26 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 3 เม.ย. 2563
25 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ห้า ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
24 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
23 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
22 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
21 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
20 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
19 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
18 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
17 . รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2563
หน้าที่ 1 จาก 2 ->

สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 156 คน
สถิติเดือนนี้ 6,636 คน
สถิติปีนี้ 49,869 คน
สถิติทั้งหมด 101,882 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง