ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ ดาวน์โหลด
90 . ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน 10 ก.พ. 2564
89 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 18 ธ.ค. 2563
88 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 18 ธ.ค. 2563
87 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 18 ธ.ค. 2563
86 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 18 ธ.ค. 2563
85 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 18 ธ.ค. 2563
84 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 29 ก.ค. 2563
83 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 29 ก.ค. 2563
82 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 29 ก.ค. 2563
81 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 22 ก.ค. 2563
80 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 22 ก.ค. 2563
79 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 22 ก.ค. 2563
78 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 22 ก.ค. 2563
77 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 3 ก.ค. 2563
76 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 13 ก.พ. 2563
75 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 14 พ.ย. 2562
74 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 14 พ.ย. 2562
73 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 14 พ.ย. 2562
72 . ริบประกันสัญญา 30 ก.ย. 2562
71 . ประการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13 ส.ค. 2562
หน้าที่ 1 จาก 5 ->