ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียฯ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
ตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออก  จังหวัดจันทบุรี


เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้ดำเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อทำปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีต
โดยน้อมนำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาปรับใช้
ตั้งแต่ปี 2546 ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้สามารถลดภาระค่า
ฝังกลบขยะที่ต้องนำไปจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรีฝังกลบ
ได้มากกว่าปีละ 200
,000 - 300,000 บาท
อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากปุ๋ย
หมักในโครงการเพื่อนำมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
และจำหน่ายเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ 
จนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ 
ภาคตะวันออก  จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา


การทำปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีต

กล่องคอนกรีต 1  กล่อง   สามารถหมักปุ๋ยได้ประมาณ

2,000 กก./วัน   หรือเหมาะกับชุมชนที่มีประชากร 2,000 คน 

ตัวอย่างของการนำโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน

 
  
คุณลุงชูชาติ เนตรจรัส ประธานชุมชนย่อยที่ 1 /  ป้าขิม ชาวสวนผลไม้ชุมชนย่อยที่ 3

                  

     โรงเรียนวัดดอนตาล/ ร้านค้าเจ๊แมว ชุมชนย่อยที่ 5


Rate:
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 185 คน
สถิติเดือนนี้ 6,665 คน
สถิติปีนี้ 49,898 คน
สถิติทั้งหมด 101,911 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง