คณะกรรมการชุมชนย่อย

          เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีพื้นที่ในการปกครองทั้งสิ้น ๑๒.๙๐ ตารางกิโลเมตร  รวมพื้นที่บางส่วนของตำบล  ๒  ตำบล  คือ ตำบลพลับพลาและตำบลคลองนารายณ์ รวม  ๑๕  หมู่บ้าน

ลำดับที่

ตำบล

เขตการปกครอง

หมายเหตุ

หมู่ที่

รวม

.

 

.

พลับพลา

 

คลองนารายณ์

๑๑,๑๒,๑๓

,,,๑๐

๑๒,๑๔

,,,,๑๑,๑๓

อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด

อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน

อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด

อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์  มีชุมชนย่อยทั้งสิ้น  ๑๐  ชุมชน  ประกอบด้วย

ชุมชนย่อยที่  ๑    ( คลองตะเฆ่ )

ชุมชนย่อยที่  ๒    ( ดอนตาล )

ชุมชนย่อยที่  ๓    ( เนินสูง )

ชุมชนย่อยที่  ๔    ( เกาะรงค์ - หนองทองหลาง )

ชุมชนย่อยที่  ๕    ( ทองทั่ว )

ชุมชนย่อยที่  ๖    ( ศรีสุนทรจันท์ )

ชุมชนย่อยที่  ๗    ( พัฒนาไชยยันต์ )

ชุมชนย่อยที่  ๘    ( พลับพลา - เกาะรงค์ )

ชุมชนย่อยที่  ๙    ( คลองเตยพลอยสยาม รวมใจพัฒนา )

ชุมชนย่อยที่  ๑๐  ( บ้านพลับพลา )


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 161 คน
สถิติเดือนนี้ 6,641 คน
สถิติปีนี้ 49,874 คน
สถิติทั้งหมด 101,887 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง