วัดเนินสูง

วัดเนินสูง 

วัดเนินสูงสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณ 200 กว่าปีล่วงมาแล้ว ซึ่งภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปเก่าแก่  และภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบอุโบสถ ซึ่งภาพเล่านี้แสดงถึงพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ต้นนารีผล ขุนภัณหะราริรัฐ เขียนเมื่อปี พ.ศ. 2450 ประวัติวัดเนินสูง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2373 ทำพิธีผูกพัทธสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2402ต่อมาได้มีการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น   ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีตัดสาแหรกลูกนิมิต เมื่อวันที่ 4กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันวัดเนินสูง  ตั้งอยู่เลขที่   76  ตำบลคลองนารายณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี


  

  


Rate:
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 62 คน
สถิติเดือนนี้ 2,763 คน
สถิติปีนี้ 9,742 คน
สถิติทั้งหมด 38,634 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498-9
โทรสาร. 0-3941-8500
email:[email protected]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3934-3377-8
เส้นทางการเดินทาง