ประวัติเทศบาล


เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๐ ตามประกาศราชกิจาจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๒๗๑
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ เขตท้องที่ของเทศบาลมีอยู่ ๒ ตำบล คือ ตำบลพลับพลา และตำบลคลองนารายณ์ รวม ๑๕ หมู่บ้าน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตราประจำเทศบาล 

 ด้วยชื่อของสุขาภิบาลคือ “ พลับพลานารายณ์ ” มาจากชื่อของตำบลสองตำบลมารวมกันคือ ตำบลพลับพลา กับ ตำบลคลองนารายณ์

- ความหมายของตำบลพลับพลา คือ สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยาตราทัพมาจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางมาแวะพักทีตำบลนี้ และสร้างพลับพลาขึ้นเป็นที่ประทับ

- ความหมายของตำบลคลองนารายณ์ มาจากในตำบลนี้มีลำคลองหนึ่งซึ่งต้นลำน้ำกำเนิดมาจากเขาสระบาป โดยเมื่อสมัยก่อนชาวบ้านเชื่อว่า ผู้ที่ลงไปอาบน้ำในลำคลองจะสามารถชำระบาปของตนได้และต่อมาเพื่อเป็นสิริมงคลชาวบ้านจึงเอาชื่อของพระนารายณ์มาตั้งเป็นชื่อคลอง เรียกว่า คลองนารายณ์ มาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อนำความหมายของทั้งสองตำบลนี้มารวมกันแล้วจึงกำหนดภาพดวงตราโดยให้องค์พระนารายณ์อยู่ในพลับพลาที่ประทับ 
Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง
  
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 158 คน
สถิติเดือนนี้ 6,638 คน
สถิติปีนี้ 49,871 คน
สถิติทั้งหมด 101,884 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง