ขอเเสดงความยินดีกับนายชูชาติ เนตรจรัส ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
1 ก.ย. 2564 \\ 73 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันจันทร์ที่ 30  สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00   น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการสภาผู้สูงอายุเเห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดจันทบุรีเเละกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ได้มีพิธีมอบประกาศสดุดีคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ระดับจังหวัด พุทธศักราช 2564 ให้กัล นายชูชาติ เนตรจรัส ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีนายสุธี ทองเเย้ม ผู้ว ่าราชการ จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้มอบ

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง