คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
18 ส.ค. 2564 \\ 96 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ คำสั่งเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ที่ 64/2563 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง