ประชาสัมพันธ์โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน
21 ก.ค. 2564 \\ 134 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค โดยรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ
ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. จะมีการจำหน่ายสินค้า ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจ สินค้าราคาถูก และจำเป็นต่อการครองชีพ สามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง