กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดทางสาธารณะเพื่อปรับภูมิทัศน์
9 เม.ย. 2564 \\ 48 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันนี้ (9 เม.ย. 64) เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดทางสาธารณะเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สะดวกต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยมีนายสราวุธ  อินทะพันธ์ุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีฯ นำพนักงานเทศบาลดำเนินกิจกรรมการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชุมชนย่อยที่ 9 และภายในเขตสำนักงานเทศบาลฯ

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง