โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
8 เม.ย. 2564 \\ 28 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 9.30 - 12.00 น. จัดกิจกรรม ณ วัดดอนตาล
รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขและแมว และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 
กำหนดการในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 
เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านนายพิน  จันทรังษี
เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ กองสาธารณสุขฯ ทต.พลับพลานารายณ์


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง