โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
7 เม.ย. 2564 \\ 44 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 9.30 - 12.00 น. จัดกิจกรรม ณ วัดทองทั่ว รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขและแมว และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง