โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
1 เม.ย. 2564 \\ 51 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขและแมว และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
 
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 9.30 - 12.00 น. จัดกิจกรรม ณ วัดทองทั่ว
เวลา 13.00 - 15.30 น. จัดกิจกรรม ณ วัดเนินสูง
 
วันพฤสบดีที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 9.30 - 12.00 น. จัดกิจกรรม ณ วัดดอนตาล
เวลา 13.00 - 15.30 น. จัดกิจกรรม ณ ชุมชนย่อยที่ 6 ซอย
สุนทรธรรม บ้านนางสาวอรวรรณ ระรื่น
 
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 9.30 - 12.00 น. จัดกิจกรรม ณ ชุมชนย่อยที่ 1
บ้านนายพิน จันทรังษี
เวลา 13.00 - 15.30 น. จัดกิจกรรม ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 
โครงการนี้จะให้บริการเฉพาะสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เท่านั้น
เจ้าของสุนัขและแมว โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยเพื่อลงทะเบียน
เจ้าของสุนัขและแมว ที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน ยังสถานที่ให้บริการข้างต้น
และประสงค์จะขอรับวัคซีนไปฉีดเอง ขอให้นำบัตรประจำตัวประซาชน และกระติกใส่น้ำแข็ง
มาขอรับวัคซีน ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้น
ไป
หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ 080-634-9314


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง