กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดทางสาธารณะ
11 มี.ค. 2564 \\ 55 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันนี้ (11 มี.ค. 64) เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดทางสาธารณะเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สะดวกต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยมีนายสราวุธ อินทะพันธ์ุ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีฯ นำพนักงานเทศบาลดำเนินกิจกรรมการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณปากทางเข้าบ่อเอกไปจนถึงสามแยกศักดิ์ชัย

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง