สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
9 มี.ค. 2564 \\ 66 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ "สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี" ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมีสีแตกต่างกัน และกำหนดให้เป็นสีเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้
1. บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  สีม่วง
2. บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง