คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
5 ก.พ. 2564 \\ 141 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ คำสั่งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์และนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง