ลงพื้นที่ตัดและลานกิ่งไม้ที่ละสายไฟ
2 ก.พ. 2564 \\ 88 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตัดและลานกิ่งไม้ที่ละสายไฟ บริเวณหลังตลาดผลไม้ปากแซง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง