เก็บขยะบริเวณซอยข้างร้านข้าวต้มอึ่งโภชนา
26 ม.ค. 2564 \\ 68 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บขยะ บริเวณซอยข้างร้านข้าวต้มอึ่งโภชนา เพื่อปรับภูมิทัศน์ สะดวก ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง