กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
24 ก.ค. 2563 \\ 32 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ภายในงานมีการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนละประเทศชาติ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง