โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
13 ก.ค. 2563 \\ 62 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 63 ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีนายสราวุธ  อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ กล่าวรายงาน และบรรยายหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเฝ้าระวังโรคในเด็ก แนวทางปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด จาก รพ.สต.คลองนารายณ์

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง