สโมสรโรตารี่บริจาคมุ้งให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
24 มิ.ย. 2563 \\ 62 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ สโมสรโรตารี่จันทบุรี บริจาคมุ้งจำนวน 20 หลัง มอบให้แก่ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เนื่องจากปัจจุบันมีโรคระบาดชิคุนกุนยา ที่มีพาหะนำโรคเป็นยุงลาย ระบาดในเขตเทศบาลฯ สโมสรโรตารี่จันทบุรีจึงเล็งเห็นถึงปัญหา รวบรวมเงินบริจาคเพื่อซื้อมุ้งจำนวน 20 หลัง บริจาคให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคนทุนทรัพย์ โดยมีนางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เป็นผู้นำลงพื้นที่มอบมุ้งให้แก่ชาวบ้าน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง