ห้ามทิ้งขยะริมทางและพื้นที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย
12 มิ.ย. 2563 \\ 86 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ห้ามทิ้งขยะริมทางและพื้นที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมายทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกจับ ถูกปรับแน่ !!!

     ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
     ทิ้งขยะในน้ำ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
     ทิ้งหิน กรวด ดิน เลน ทราย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
     ทิ้งซากสัตว์ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
     ทิ้งขยะที่เป็นพาหะนำโรค ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
     ทำให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง หรือสิ่งมีพิษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง