รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563
4 มิ.ย. 2563 \\ 69 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563
ที่ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 มิถุนายน 25๖3 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3941-8498-9 ต่อ 23

[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง