การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
24 เม.ย. 2563 \\ 68 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด -19) ได้มีการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เช่น การสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกออาชีพ รายได้ ภาระค่าใช้จ่าย ฯลฯ  โดยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติและเข้าหลักเกณฑ์ตามเอกสารที่แนบมานี้


[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง