นายวันชัย รจนากูล
ประธานสภา


นายพิน จันทรังษี
รองประธานสภา


นายธีรพงษ์ กาญจวัฒนกิจ
สมาชิกสภา

นายวีระพงษ์ ผาสุก
สมาชิกสภา

นายชำนาญ เสรารมย์
สมาชิกสภา

นายสุรเชษฐ ชวัติชัย
สมาชิกสภา

นายมีชัย สีหิน
สมาชิกสภา

นายจักรวาล นิยมวานิช
สมาชิกสภา

นายสิน จันทราภรณ์ศิลป์
สมาชิกสภา

นายชูชาติ ศีลสังวร
สมาชิกสภา

นายทวีศักดิ์ พลอยสิทธิ์
สมาชิกสภา

นายวัชรธนิน ใจคง
สมาชิกสภา
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 156 คน
สถิติเดือนนี้ 6,636 คน
สถิติปีนี้ 49,869 คน
สถิติทั้งหมด 101,882 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง