นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค
นายกเทศมนตรี


นางสะอาด อุดมศรีลาภ
รองนายกเทศมนตรี

นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี


นายอำนวย ไชยะโม
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายณรงค์ อรุณวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 183 คน
สถิติเดือนนี้ 6,663 คน
สถิติปีนี้ 49,896 คน
สถิติทั้งหมด 101,909 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง