ลำดับ
หัวข้อ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
8.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
7.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
6.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๘ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
5.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๐ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
4.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๑ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
3.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่๖) พ.ศ.๒๕๕๔ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
2.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๕๗ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
1.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่๘) พ.ศ.๒๕๕๙ เอกสาร pdf 6 ธ.ค. 2560
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 0 คน
สถิติวันนี้ 158 คน
สถิติเดือนนี้ 6,638 คน
สถิติปีนี้ 49,871 คน
สถิติทั้งหมด 101,884 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง