ลำดับ
แบบฟอร์ม ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
9.
คำร้องทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เอกสาร pdf 9 ต.ค. 2556
8.
แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน (รายใหม่) เอกสาร pdf 9 ต.ค. 2556
7.
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตลาดเอกชน เอกสาร pdf 9 ต.ค. 2556
6.
แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. (รายใหม่) 9 ต.ค. 2556
5.
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. 9 ต.ค. 2556
4.
แบบคำขอรับหนังสือรับรองแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. (รายใหม่) 9 ต.ค. 2556
3.
แบบคำขอต่ออายุหนังสือรับรองแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม. 9 ต.ค. 2556
2.
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.๑ 9 ต.ค. 2556
1.
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.๓ 9 ต.ค. 2556
สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 226 คน
สถิติเดือนนี้ 6,706 คน
สถิติปีนี้ 49,939 คน
สถิติทั้งหมด 101,952 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง