นายสราวุธ อินทะพันธุ์
ปลัดเทศบาล

นางสุวิมล หนูงาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวรพงษ์ รอตเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.วิไล อัตถาหาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรพงษ์ รอตเจริญ
ผอ.กองช่าง รก.ผอ.กองการศึกษา

นางสุภิดา ลิ้นทอง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สถิติเว็บไซต์
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 221 คน
สถิติเดือนนี้ 6,701 คน
สถิติปีนี้ 49,934 คน
สถิติทั้งหมด 101,947 คน

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 0-3941-8498
โทรสาร. 0-3941-8498
email:admin@ppnr.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์. 0-3946-0939
เส้นทางการเดินทาง