โครงการฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพ
9 ส.ค. 2562 \\ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข \\ 479 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ โครงการฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพ โรงเรียนวัดทองทั่ว วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยนายสราวุธ อินทะพันธ์ุ เลขานุการกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ร่วมโครงการฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพของโรงเรียนวัดทองทั่ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 
Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง
  
โครงการ/กิจกรรม ล่าสุด